Student Pages

Server JSP-PHP-ASP Test Page

Aşağıdakiler KTUCE ve CYGWIN Kullanıcıları içindir.

KTUCE kullanıcıları sisteme (ktuce.ktu.edu.tr) iki yol içinde bağlanabilirler.

Dosya transferi için WinSCP3 programı kullanılmalıdır.
Telnet ve Ftp portlarının kapalı olduğuna dikkat ediniz.
Makine ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Sistemde bulunan bazı servisler, araçlar, komutlar ve programlar aşağıda verilmiştir.

Servisler ve komutlar Yorumlayıcılar ve derleyiciler Metin düzenleyiciler (editors)
 • Şifre değiştirme
      passwd
 • Disk alanı bilgisi
      quota -v <username> 
 • Text tabanlı web tarayıcı
      lynx <url>
 • Mail okuma ve gönderme
      mail, pine
 • Kullanıcılar ile haberleşme
      talk/write <username>
 • C dili derleyicisi (cc, gcc)
 • C++ derleyici (cpp, g++)
 • Fortran derleyicisi (g77)
 • Haskell yorumlayıcı (hugs)
 • Haskell derleyici (ghc)
 • Perl yorumlayıcı (perl)
 • Java derleyicisi (javac, java)
 • vi (terminal-tabanlı editör)
 • pico (menü sürümlü editör)
 • emacs (karmaşık komut kümeli editör)
Bunlara ilaveten kullanıcılar home dizinleri altında public_html dizini oluşturarak internet sayfalarını bu dizin altına yerleştirebilirler. Baslangıç sayfası index.html yada index.php olmalıdır. Internet Explorer gibi bir tarayıcı içerisinden bu sayfalara http://ktuce.ktu.edu.tr/~username adresi ile erişilebilir (username yerine kullanıcının hesap adı kullanılmalıdır).

CYGWIN (Windows platformları için Unix sistem emulatörü) kullanıcıları, programı buradan indirebilirler.
Programdaki tüm sistem paketleri kurulmalıdır (paketler için belirtilen Default seçeneği yerine Install kullanın).
Home dizininizde bulunan .bash_profile ve .bashrc dosyalarının içeriğini aşağıdaki gibi değiştirin. Mevcut değillerse oluşturun.

*** .bash_profile ***
source .bashrc

*** .bashrc ***
#Environment variables
HOME=/home/Administrator
PATH=$PATH:./:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin/:/usr/X11R6.4/bin:$HOME/bin
SHELL=/bin/bash
MAKE_MODE=UNIX
TMPDIR=/tmp
JAVAHOME=/cygdrive/c/jdk1.3                     # java'nın home dizini C:/jdk1.3 ise

export HOME PATH SHELL MAKE_MODE TMPDIR JAVAHOME

alias rm="rm -i"
alias l="ls -al"
alias m="cat"